Use the Custom BiHAREAN BIOLOGIST's Google Search to find articles quickly! 

 

 

BIHAREAN BIOLOGIST

bullet

About the Journal

bullet

Author Guidelines

bullet

Editorial Board

bullet

Journal Content

 

Flag Counter

(Counter start: 28.January.2014)

 

 

 

 

Volume I. - November 2007

 

◄Prev issue  Next Issue

Download the Cover and board page

Download the Content page

 

 

Colour and morphological pattern data of two Bombina bombina populations from Dobrogea, Romania

M.I. Groza, V. Lazăr, D.A. Berinde, I.N. Pali

pp. 5-9  ///  download pdf

 

Notă asupra spectrului trofic a unei populaţii de  Salamandra salamandra Linnaeus 1758 din regiunea Mădrigeşti (Judeţul Arad, România)

Notes on the trophical spectrum of a Salamandra salamandra Linnaeus 1758 population from Mădrigeşti area (Arad county, Romania)

A.Şt. Cicort-Lucaciu, N. (Szeibel) Balint, A. Ţânţar, D. Nagy, D. Sidlec

pp.10-14  ///  download pdf

 

Analiza comparativă a spectrului trofic a patru populaţii hibride între Bombina bombina şi B.variegata din bazinul hidrografic a Râului Tur (Jud. Satu-Mare, România)

The comparative analyze of the trophic spectrum of four hybrid populations  between Bombina bombina and B. variegata from Tur river hydrographic basin (Satu–Mare county, Romania)

S. Ferenţi, L. Citrea, H. Nagy, C. Indrei, F. Bandi

pp. 15-22  ///  download pdf

 

Date asupra compoziţia hranei a unei populaţii de Triturus cristatus (Laur. 1768) de la Parcul Naţional “Defileul Jiului”, România

Data on the food composition of a Triturus cristatus (Laur. 1768)  population from “Jiului Gorge” National Park, Romania

F. Dobre, D.M. Bucur, R. Mihuţ, M. Birceanu, O. Gale

pp. 23-28  ///  download pdf

 

Structura comunităţii algale din perifitonul substratului artificial al Pârâului Peţea

The structure of the periphytic algae community from the Petea River on artificial substrates

I. Biro, D. Cupşa

pp. 29-34  ///  download pdf

 

Contribuţii la studiul lepidopterelor  din zona Săcădat (jud. Bihor, România)

Contributions to the study of the butterfly’s from Sacadat  region (Bihor county, Romania)

M. Hodişan, D. Cupşa

pp. 35-43  ///  download pdf

 

Spectrul trofic a unei populaţii de Bombina variegata din regiunea Mădrigeşti, judeţul Arad, România

The trophical spectrum of a Bombina variegata population from the Mădrigeşti brook (Arad county, Romania)

V. Peter, H.V. Bogdan, A. Toth, N.R. Radu, M.I. Groza, O. Lazar

pp. 44-49  ///  download pdf

 

Contributions to the knowledge regarding the herpetofauna from the Maramureş county areas of “Măgura Codrului”, Romania

S.D. Covaciu-Marcov, A.Şt. Cicort-Lucaciu, I. Sas, M.I. Groza, I. Bordaş

pp. 50-56  ///  download pdf

 

Hrănirea unei populaţii de Triturus vulgaris din regiunea Văii Teuzului, jud. Arad, Romania

Feeding of a Triturus vulgaris population from Teuz Valley area, Arad county, Romania

A. David, A.Şt. Cicort-Lucaciu, A.L. Szabo, A.S. Ciuca, K. Cservid

pp. 57-61  ///  download pdf

 

 

Current Issue: